توسط: Sh.s

باعرض سلام وادب.
درخصوص ایجادکانال تلگرام تامرحله ثبت نام وتوضیحات خوب پیش رفتم اما درقسمت لینک هرنام وتوضیحی دادم پذیرفته نشد.لطفا راهنمایی بفرمایید.(کانال عمومی)

مطالب مرتبط